Zakat

Infak

Wakaf

Coba masukkan jumlah hartamu dan kalkulator kami akan menghitung jumlah zakatnya.

Coba masukkan jumlah hartamu dan kalkulator kami akan menghitung jumlah zakatnya.

Isi sendiri Zakat Maal
Rp.
Zakat Maal Kamu
0
Zakat Maal Kamu
0

Zakat

Infak

Wakaf

Coba masukkan jumlah hartamu dan kalkulator kami akan menghitung jumlah zakatnya.

Coba masukkan jumlah hartamu dan kalkulator kami akan menghitung jumlah zakatnya.

Isi sendiri Zakat Maal
Rp.
Zakat Maal Kamu
0
Zakat Maal Kamu
0

2.408.762

Penerima Manfaat

Rp. 501.273.523.749,-

Penghimpunan

Rp.499.860.082.474,-

Penyaluran

247.570

Donatur

Bagaimana Aturan dalam Membayar Zakat?

"Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Para ulama mendefiniskan zakat sebagai berikut: Zakat adalah sebuah nama untuk menyebutkan kadar harta tertentu yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan pelbagai syarat-syaratnya"

- KH. Said Aqil Siradj

Bagaimana Aturan dalam Membayar Zakat?

"Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Para ulama mendefiniskan zakat sebagai berikut: Zakat adalah sebuah nama untuk menyebutkan kadar harta tertentu yang didistribusikan kepada kelompok tertentu pula dengan pelbagai syarat-syaratnya"

- KH. Said Aqil Siradj