NU CARE–LAZISNU merupakan rebranding dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang berdiri pada tahun 2004. Sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di dunia filantropi, NU CARE-LAZISNU berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan-kemandirian umat; mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Sampai saat ini, NU CARE-LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 negara, 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia.

"Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

QS. Al-Taubah (9): 103

chat dengan kami via whatsapp